Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe – bezpieczna inwestycja w czasach niepewności na rynkach inwestycji

W obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w gospodarce światowej następują dynamiczne zmiany, a możliwe scenariusze przyszłości mnożą się, sugerując różne skutki wprowadzanych ograniczeń. Mamy do czynienia ze zjawiskiem „czarnego łabędzia”, czyli zdarzeniem o bardzo niskim prawdopodobieństwie zaistnienia, które jednak wywołuje ogromny wpływ na otoczenie gospodarcze, a jego skutki bardzo ciężko jest dokładnie przewidzieć i przygotować się na nie. Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także swoich pieniędzy?

W co warto inwestować w kryzysie wywołanym światową pandemią?

Rynek dostarcza codziennie nowych informacji w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją. Niepewność na rynkach kapitałowych i widmo wejścia gospodarki w fazę recesji sprawia, że z coraz większą rezerwą podchodzimy do inwestowania nadwyżek finansowych. Jakie inwestycje warto wybrać w obecnej sytuacji?

Eksperci wskazują zgodnie, że jak zawsze złoto doskonale radzi sobie w czasie kryzysów. Jego wartość jest obecnie najwyższa w historii, a przez ostatnie 3 miesiące wzrosła aż o 16,4%, osiągając na dzień 5.04.2020 r. cenę 6 869,87 zł/ oz. Cena jednej uncji trojańskiej złota przyjmuje tendencję rosnącą, fluktuującą wokół linii trendu.

Mnożą się spekulacje odnośnie do zmian w obrocie na rynku nieruchomości. Możliwych scenariuszy jest kilka, ale warto zauważyć, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można ograniczyć ryzyko związane z koniecznością spotkań celem obejrzenia nieruchomości. Zamiast tradycyjnych prezentacji, stosuje się coraz częściej prezentacje 360 stopni, dostępne przez Internet.

Statystyki ostatnich tygodni wskazują jednak na malejącą liczbę zawieranych transakcji obrotu nieruchomościami, co jest wynikiem nie tyle znikomego zainteresowania, ile ograniczonego dostępu do notariuszy. Trudno jest przewidzieć, co się stanie na rynku nieruchomości, a statystyki największych biur ewaluujących rynek nieruchomości, prowadzone są cokwartalnie. Nie ma zatem łatwego i szybkiego dostępu do informacji o zmianach wartości i wolumenu sprzedaży jak w przypadku informacji giełdowych.

Inwestycje w nieruchomości są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych, gdyż wartość nieruchomości fluktuuje w dłuższych odstępach czasu, podczas gdy w krótkim okresie korekty wartości są znikome. W dobie kryzysu warto więc rozważyć inwestycje właśnie na tym rynku. Pośrednim sposobem inwestowania w nieruchomości, gdzie bariera wejścia jest stosunkowo niska, ustalona na poziomie 10 000 zł, są Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe Funduszu Hipotecznego Yanok.

Jak działają Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe?

Fundusz Hipoteczny Yanok to specjalistyczna instytucja finansowa, której działalność opiera się na udzielaniu pożyczek hipotecznych dla firm. Pożyczki są zabezpieczone nieruchomościami o wartości przynajmniej dwukrotnie wyższej w stosunku do wysokości udzielonego finansowania. Najważniejszym zabezpieczeniem Funduszu jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Środki podchodzące od inwestorów indywidualnych, którzy nabywają Weksle Yanok są przeznaczane właśnie na tę działalność.

Inwestorzy nabywając weksel, zyskują papier wartościowy, będący podstawą roszczeń w stosunku do Funduszu. Weksel zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej w z góry określonym terminie, oznaczonej osobie.

Oferta Funduszu jest konkurencyjna w stosunku do innych form lokowania środków. Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe są inwestycją niemal całkowicie bezobsługową, a ich nabycie nie wiąże się z koniecznością korzystania z pochodnych usług, jak w przypadku większości lokat bankowych.

Czy inwestycja w weksle jest bezpieczna?

Bezpieczeństwo kapitału zainwestowanego przez inwestorów opiera się na modelu biznesowym Funduszu. Zabezpieczenie Pożyczek Hipotecznych udzielnych przez Fundusz stanowią atrakcyjne nieruchomości, które w przypadku konieczności windykacji należności od niewypłacalnego pożyczkobiorcy, można łatwo zbyć na lokalnym rynku, nawet w trudniejszych okolicznościach gospodarczych.

Fundusz zabezpiecza się dodatkowo przed utratą wartości nieruchomości lub koniecznością pokrycia kosztów windykacji, udzielając finansowania w wysokości nieprzekraczającej połowy wartości nieruchomości. Drastyczny spadek wartości nieruchomości na przestrzeni tak krótkiego czasu (pożyczki są udzielane na okres maksymalnie 12 miesięcy, w przypadku spłaty ratą jednorazową lub 36 miesięcy dla pożyczek z ratami kapitałowo-odsetkowymi) jest praktycznie niemożliwy.

Oferta Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych

Decyzją Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok, 8 kwietnia 2020 r., zmianie uległa oferta Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu tej decyzji pozostała zmiana podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która miała miejsce 17 marca 2020 r. Stopa referencyjna została obniżona z poziomu 1,50% do 1,00%, a trzy tygodnie później obniżono ją o kolejne 0,5 punktu procentowego. W wyniku zmian obniżona została wysokość odsetek od pożyczonego kapitału, co musiało odbić się na kalkulacji zysku inwestora. Zmiany w ofercie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych zostały jednak poczynione jedynie po pierwszej obniżce stóp procentowych. Druga obniżka stóp procentowych ogłoszona przez Radę Polityki Pieniężnej nie wpłynęła na wysokość dyskonta oferowaną przez Fundusz.

Weksle obecnie dostępne są, podobnie jak dotychczas, w trzech rodzajach:

  • 1) Roczne Weksle Rentierskie, z dyskontem odpowiadającym oprocentowaniu na poziomie 5,04% w skali roku z częściową wypłatą zysku co miesiąc w trakcie całej inwestycji. Nabycie jednego weksla wiąże się z inwestycją w wysokości 10 000 zł. Emisja Rocznych Weksli Rentierskich jest ograniczona i trwa od 1 do 7 dnia każdego miesiąca, a ilość weksli, które można nabyć podczas jednej emisji, ograniczona jest do trzech sztuk. W przypadku tego weksla zmianie uległa wysokość dyskonta. Wcześniej można było nabyć weksle z dyskontem rzędu 6% w skali roku;
  • 2) Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z dyskontem odpowiadającym 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysku. Czas trwania inwestycji to okres 3 lat. Inwestycję można rozpocząć od nabycia jednego weksla za kwotę 10 000 zł. Weksle te nie mają ustalonej górnej granicy. Ta oferta decyzją Zarządu Funduszu pozostała bez zmian;
  • 3) Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe z zyskiem dyskontowym 10% w skali roku z wypłatą zysków następującą w odstępach corocznych. Czas trwania inwestycji to okres 3 lat. W przypadku tego rodzaju Weksli Inwestycyjnych zmianie uległ próg wejścia. Zarząd Funduszu, pomimo znacznej obniżki stóp procentowych przez RPP zachował 10% zysk, została jedynie ustalona minimalna kwota wejścia w inwestycję z 10 000 zł na 100 000 zł.

W tych trudnych czasach warto zabezpieczyć swoje środki i rozważyć inwestycje na rynku nieruchomości. Fundusz Hipoteczny Yanok oferuje inwestorom wysoki zysk przy minimalnym poziomie ryzyka. Łatwość założenia inwestycji oraz pełna procedura nabycia weksli on-line to dodatkowy atut w obecnych czasach. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie do szczegółów inwestycji są dostępne na stronie internetowej Funduszu, a Weksle można nabyć przez Internet za pośrednictwem Formularza zamówienia Weksli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here