Nowy JPK i split payment

Nowy JPK_VAT – określany również mianem nowej schemy – to dokument posiadający formę elektroniczną. Składa się on z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

  • Część ewidencyjna – w tej części przedsiębiorcy będą musieli podać informacje dotyczące zakupów oraz sprzedaży, jakie wynikają z prowadzonej ewidencji VAT za konkretny okres,
  • Część deklaracyjna – podatnicy znajdą w niej pozycje, które dotychczas zawarte były w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K.

Nowy JPK_VAT uwzględniać będzie również dodatkowe informacje, bez których dokonanie analizy poprawności opisywanego dokumentu nie byłoby możliwe.

Obowiązkiem składania nowej schemy objęci zostali zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy.

Od kiedy nowy JPK_VAT?

Początkowo przyjęto, że nowy plik JPK_VAT zacznie obowiązywać wraz z dniem 1 kwietnia 2020 r. – dla dużych przedsiębiorstw – oraz 1 lipca 2020 r. – dla pozostałych podatników. Niemniej jednak – z uwagi na epidemię koronawirusa – wdrożenie nowej schemy zostało przełożone na dzień 1 lipca 2020 r. – dla wszystkich podatników. 28 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o ponownym przesunięciu terminu wdrożenia nowego JPK_VAT.

Ostatecznie wejście w życie nowego JPK_VAT zostało zaplanowane na dzień 1 października 2020 r. – dla wszystkim podatników. Termin ten ma bezpośredni związek z tarczą antykryzysową 4.0, czyli ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 opublikowaną w Dzienniku Ustaw 24 czerwca br. Przyjmując 1 października 2020 r. za dzień wejścia w życie nowego JPK_VAT, rozliczenie zgodne z zasadami nowej schemy przedsiębiorcy będą musieli przesłać w terminie do 25 listopada 2020 r.

Mechanizm podzielnej płatności, a nowy JPK_VAT

Wejście w życie nowej schemy równoznaczne jest ze zmianą dotychczasowych zasad rozliczeń. Z punktu widzenia przedsiębiorców, kłopotliwe może okazać się uwzględnianie transakcji w podzielonej płatności. Mowa o sytuacji, gdy przedsiębiorca umieszcza na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Dotychczas przedsiębiorcy umieszczali adnotację „mechanizm podzielonej płatności” zarówno na fakturach objętych obowiązkowym MMP, jak i na tych, które nie podlegały wspomnianemu obowiązkowy (tj. na transakcje, które nie dotyczą towarów bądź usług wymienionych w załączniku nr 15 lub kwota na fakturze jest niższa, niż 15 000 zł).

Przedsiębiorcy stosujący tego rodzaju praktyki będą zmuszeni z nich zrezygnować. Zgodnie z przepisami nowego JPK_VAT, zamieszczenie adnotacji MMP możliwe będzie jedynie na tych fakturach, które obejmuje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Informacja ta została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów: „W nowym JPK trzeba będzie wskazywać, kiedy transakcja była objęta podzieloną płatnością, ale tylko tą obowiązkową. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy”.

Tym samym wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT, przedsiębiorcy zmuszeni będą analizować transakcje zwracając szczególną uwagę na zasady dodawania adnotacji MMP. Dotyczyć to będzie tak kupujących, jak sprzedających. W związku z powyższym koniecznością stanie się stosowanie wewnętrznych procedur. W innym przypadku może dojść do powstania rozbieżności w sposobie raportowania przez wspomniane strony transakcji.

Następnym z zagadnień budzących wątpliwości podatników VAT jest kwestia odniesienia oznaczeń do całej faktury. Zgodnie z założeniami nowej schemy, dopisek MPP ma być stosowany do „transakcji” czyli wskazanej dostawy towarów bądź usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, na kwotę równą lub wyższą 15 000 zł. Niemniej jednak na takiej fakturze mogą znaleźć się również towary/usługi nieobjęte obowiązkowym MPP. W teorii więc oznaczenie MPP powinno zostać przypisane do pozycji faktury obejmującej towary/usługi, które podlegają pod obowiązkowy MPP. Niestety, to jedynie teoria gdyż w praktyce konkretne oznaczenia powinny odnosić się do całej faktury.

Jak podaje MF, obowiązek zamieszczania adnotacji MPP dotyczy zarówno faktur dokumentujących sprzedaż, jak i zakup. Bez znaczenia pozostaje przy tym to, czy MMP odnosi się do wszystkich, czy tylko do konkretnych pozycji na tej fakturze. Co więcej, nie ma znaczenia czy sprzedawca umieści na fakturze zwrot „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli faktura dokumentuje towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 na kwotę równą/wyższą 15 000 zł, to kupujący i tak zmuszony jest przypisać kod MPP.

Termin składania nowego JPK_VAT

Wdrożenie nowego JPK_VAT wymaga od przedsiębiorców wyposażenia firmy w odpowiednie, stworzone do tego celu oprogramowanie. Niestety, wybór złego programu może skutkować niezłożeniem JPK_VAT, a w konsekwencji – nałożeniem kary finansowej.

Ominięcie takowej jest jednak możliwe. Należy powołać się na art. 48 Ordynacji podatkowej i złożyć wniosek o odroczenie terminu wysyłki nowej schemy (wniosek musi zostać złożony przed upływem ostatecznego terminu wysyłki JPK_VAT). Oczywiście złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem decyzji pozytywnej.

Z tego względu warto jak najszybciej wyposażyć się w program służący do wysyłki nowego JPK_VAT. Takim programem jest opracowany przez nas Hogart JPK. Aplikacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Pozwala ona na m.in. import danych bez ich wcześniejszej obróbki, programowanie reguł dodawania brakujących danych, wprowadzanie dodatkowych funkcji etc.

Program do wysyłki nowego JPK

Do wysyłki nowego JPK niezbędny jest program komputerowy, najlepiej zintegrowany z systemem ERP. Takim programem jest Hogart JPK.

|Program jest możliwy do integracji z każdym systemem ERP, są już gotowe integracje do najpopularniejszych systemów ERP, takich jak SAP, JD Edwards, czy Oracle.

Z programem można się zapoznać na stronie Hogart JPK.

Poprzedni artykułTrwałe i estetyczne oznakowania
Następny artykułKarta paliwowa bez zabezpieczeń dla małych firm

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj