Kwota wolna od podatku a rodzaje rozliczenia podatkowego

Zgodnie z zapowiedziami reformy Nowy Polski Ład, zgodnie z decyzją ustawodawcy, została podniesiona kwota wolna od podatku, aż do kwoty 30 000 zł. Jak działa to w praktyce? Z czym będą mieli do czynienia podatnicy w przypadku rozliczenia PIT za rok 2022? Czy z kwoty wolnej od podatku mogą rozliczać się wszyscy podatnicy? Co dzieje się w przypadku podatku dochodowego rozliczanego na zasadach skali podatkowej? Czy z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym?

Kwota wolna od podatku a skala podatkowa

Ustawodawca określa pewną wartość, od której rozliczając deklarację podatkową PIT podatnicy nie będą musieli zapłacić zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadami Nowego Ładu Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Z czego to wynika? Gdzie szukać podstaw takich regulacji? Zasady te zostały określane w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). zwanej dalej „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”. W świetle art. 27 Ustawy podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej w dwóch progach. Przy podstawie obliczenia podatku (pierwszy próg) do 120 000 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. Natomiast w drugim progu podatkowym, gdy podstawa obliczenia podatku w złotych wynosi ponad 120 000 – podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku a podatek liniowy

Podstawy funkcjonowania podatku liniowego zostały również określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego wysokość została wskazana wprost w art. 30c ustęp 1 i wskazuje, że podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej aktualnie wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Ustawodawca zdecydował również jak ustalany jest w przypadku podatku liniowego dochód, oraz o co można go pomniejszyć. Wskazując, że:

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zgodnie z tymi zasadami kwota wolna od podatku zasadniczo nie ma znaczenia dla ustalenia wysokości podatku dochodowego w rozumieniu podatników korzystających z podatku liniowego. Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku w 2022 roku nie będzie więc miała bezpośredniego wpływu na podatników, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego. Może jednak wpłynąć na decyzję takich podatników na zmianę sposobu rozliczania podatków (np. na rozliczenie na zasadach skali podatkowej).

Poprzedni artykułNowoczesne stoiska wystawiennicze – postaw na widoczność
Następny artykułDlaczego warto wdrożyć w swojej organizacji skuteczny system motywacji?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj